US Dental Kragujevac - Hirurgija

US Dental - Oralna Hirurgija

Grana stomatologije koja se bavi hirurškim lečenjem tvrdih i mekih tkiva usne duplje zove se oralna hirurgija. S obzirom na to da je reč o najinvazivnijoj oblasti stomatologije, potrebano je da stomatolog poseduje posebna znanja, pristup i zalaganje. U uslovima dobre ehničke opremljenosti , oralnohirurška delatnost obuhvata hirurško, ali I konzervativno, lečenje nemalignih oboljenja, nepravilnosti i traumatizma u predelu usne šupljine, vilica i okolnih struktura čija je funkcija bitno povezana sa funkcijama usne šupljine i žvakanjem, kao I ugradnju stranih materijala u vilične kosti.

Implanti

Implanti su veštački zamenici prirodnog zuba, napravljeni su od čistog titanijuma, oblika šrafa, sa navojima kako bi se što bolje vezali za kost. Osnov za adekvatnu ugradnju implanata predstavlja postojanje zdrave koštane mase. Ukoliko je nema, određenim hiruškim procedurama možemo nadomestiti postojeće defekte. Posle ugradnje je najbolje sačekati par meseci da se odigra potpuno koštano vezivanje implanta i tada raditi krune ili mostove na njima. Bez brige se opredelite za ovaj savremeni vid rešavanja problema u stomatologiji. Sama procedura i oporavak su potpuno BEZBOLNI ! Ne nasedajte na današnji marketing u kome se spominju doživotne garancije, tu garanciju daje proizvođač na postojanost implanta kao predmeta, a ne na to da će ostati u vašoj kosti doveka - to niko ne može da vam garantuje! Bitno je da je implant registrovan kod nas u “ALIMS”( legalan ) , da po ugradnji dobijate pasoš za implant koji garantuje kvalitet i ozbiljnost firme koja ga pravi.